Dữ liệu đề tài

QT-DA2015k2a1b7a01068778

Cooperative research consortium between Korea and ASEAN (Association of South-East Asian Nations) countries for the development of strategies to control the swine respiratory diseases

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Park Jin Ho (Chủ nhiệm), Nguyễn Xuân Huy (Chủ nhiệm), Suphot Wattanaphansak (Chủ nhiệm), Lee Jhon Hwa, Trần Quốc Dung

QT-DA TMT 20

Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái VACR (Vườn- Ao- Chuồng- Rừng) trên địa bàn đồi núi thuộc Huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy (Chủ nhiệm), Phan Minh Tiến, Lê Văn Tin

QT-DA312037

Development of GM crops producing high-value protein using high expression viral vector

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Huy, Yang Moon-Sik (Chủ nhiệm), Kwon Tae-Ho (Chủ nhiệm)

QT-DA141565

New Tools for Radiative Neutron Capture in Stars and on Earth (U.S.-National Science Foundation). Budget: 300.000 USD

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào, Carlos Bertulani, Akram Mukhamedzhanov

QT-DAAPEC HRD 02-2008

Collaborative research on Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study III - Focusing on Mathematical Communication

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAAPEC HRD 02-2007

Collaborative research on Innovations for teaching and Learning Mathematics in Different Cultures (II) - Lesson Study focusing on Mathematical Thinking.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DADự án Plan

Nghiên cứu thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề xuất mô hình chăm sóc và giáo dục trẻ thơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa

QT-DAVNRP, VN 045/2000

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã hội trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế đến sự phát triển kinh kinh tế hộ nông dân ở đồng bằng ven biển Miền Trung

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng