Dữ liệu đề tài

NN-DTKX-VT-UD.01/17-20

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ đồ họa (GPGPU) xây dựng bộ dữ liệu bản đồ thảm thực vật dưới biển, ứng dụng thí điểm tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Sinh học biển và nước ngọt
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Võ Trọng Thạch (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Đặng Xuân Cường, Trần Thị Thanh Vân, Nguyễn Tiến Phương, Phan Minh Thụ, Võ Mai Như Hiếu, Nguyễn Duy Nhứt, Nguyễn Đình Thuất, Phạm Trung Sản

NN-DTKXKHCN-BĐKH/16-20

Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực Miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Hải (Trường ĐH Mỏ - Địa chất) (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Thảo (Trường ĐH Mỏ - Địa chất), Ngô Xuân Thành, Hoàng Văn Long, Bùi Hoàng Bắc, Trần Xuân Trường, Hoàng Ngô Tự Do

NN-DTKX(BĐKH/11-15)-BĐKH 42

Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện BĐKH

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS. TS. Trần Thanh Hải (Chủ nhiệm), ThS. Phí Thị Phương Thảo, ThS. Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Ngô Tự Do

NN-DTKXCTV_NCL

Nghiên cứu triển khai ghép tim trên người lấy từ người cho chết não tại bệnh viện Trung Ương Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Cửu Lợi

NN-DTKXKC.06.23/06-10

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm Hùm Bông (P. ornatus) và tôm Hùm Xanh (P. homarus)

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Ngọc Bội

NN-DTKXKC- 08/06-10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vệ sinh môi trường khả thi trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Chí Sỹ

NN-DTKXKC-08

Nghiên cứu quy hoạch môi trường Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (TP. Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Chí Sỹ

NN-DTKXKHCN07

Nghiên cứu Công nghệ thích hợp nhằm xử lý chất thải sinh ra từ các cơ sở sản xuất quy mô vừa và nhỏ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Chí Sỹ