Dữ liệu đề tài

B2003 10- 13

Nghiên Cứu Các Chỉ Tiêu Nhân Trắc Ergonomic Làm Cơ Sở Cho Thiết Kế Các Trang Bị Lớp Học Của Học Sinh Mẫu Giáo Và Cấp I

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2006-ĐHH04-08

Khảo Sát Kích Thước Và Chức Năng Thanh Lọc Của Thận Ở Người Cao Tuổi Tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2004-10- 10

Khảo Sát Môi Trường Lao Động Và Phân Tích Một Số Yếu Tố Liên Quan Đến Sức Khỏe Nghề Nghiệp Của Công Nhân Đúc Đồng Ở Phường Đúc - Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Trọng Sĩ

B2002-10-12

Tìm Hiểu Một Số Yếu Tố Liên Quan Tới Các Bệnh Ung Thư Ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề

B98-10-12

Đánh Giá Chương Trình Phủ Muối Iốt Toàn Quốc Ở Các Vùng Sinh Thái Tỉnh Thưà Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thanh Huề