Dữ liệu đề tài

DP-DT

Nghiên cứu một số bệnh học đường thường gặp ở học sinh cấp Tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Thắng (Chủ nhiệm)

DP-DT

Nghiên cứu dự báo nguy cơ tim mạch toàn dân và triển khai kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Thắng