Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Mai Hương
(300000.0040)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

97

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

6

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Mai Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  58 Chu Văn An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543825073; 0914312889
  Email: vtmhuong61@gmail.com ; vo_mai_huong@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh lý học thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh lý Thực vật, Sinh học đại cương, Dinh dưỡng khoáng, Chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Quang hợp và năng suất thực vật, Công nghệ sinh học các hợp chất thứ cấp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hóa sinh - sinh lý thực vật; Sinh lý-hóa sinh Rong biển, tảo biển và ứng dụng; xử lý nước thải bằng các đối tượng sinh học, Các hợp chất thứ cấp có nguồn gốc thực vật.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1982 Đến : 01/02/2006 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa Sinh học
  Từ : 01/03/2006 Đến : Phó trưởng Phòng - Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng phòng KHCN-HTQT; UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHKH
  Từ : 01/07/2015 Đến : Bộ môn Tài nguyên và sinh vật môi trường - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Sinh học 0000