Dữ liệu đề tài

CS-DT28/2000

Phân lập Yersinia enterocolitica từ người khỏe mạnh tại Phường Phú cát, Thành phố Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình

CS-DT18-2-99

Đánh giá giá trị của xét nghiệm trực tiếp nước tiểu trong chẩn đoán nhiễm trùng đường tiểu

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình, Thanh, Nguyễn

CS-DT4/1998

Khảo sát các đặc tính sinh vật học của S. aureus trong nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng máu và nhiễm trùng ngoài da ở trẻ còn bú

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình

CS-DT3/1998

Thử nghiệm Đỏ Congo và Tự ngưng kết ở 37oC để xác định các chủng Yersinia enterocolitica độc lực

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình, Xue, Bin Zheng

CS-DT1995

Chủ nghĩa Mác-Lênin trước thách thức của thời đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

CS-DTco so nam 1993

Vai trò của khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay đối với sự phát triển LLSX và cũng cố QHSX XHCN .

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

CS-DTnam 1993

Tính tương đối của không gian và thời gian dưới ánh sáng của thuyết tương đối

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Doãn Việt

CS-DT

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MỘT SỐ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH Y KHOA

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo đại học - Công tác sinh viên
Người tham gia: Nguyễn Trường An (Chủ nhiệm), Nguyễn Minh Tú

CS-DT

Nghiên cứu sự tuân thủ sử dụng thuốc ở ngoại trú trên bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Trường Đại học y Dược Huế

Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Tín

CS-DT

Đánh giá mối liên quan giữa các mức độ tăng huyết áp với mức độ trầm trọng của tai biến mạch máu não trên các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Lĩnh vực: Thần kinh học lâm sàng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Nguyễn Thành Tín (Chủ nhiệm), Lê Chuyển

09/18

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của 2 loài Leea sp. - Họ Gối hạc (Leeaceae)

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Bích Hiền (Chủ nhiệm)