Dữ liệu đề tài

DHH 2211

NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SẮT, TRANSFERRIN, FERRITIN HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG THẬN HƯ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Lĩnh vực: Nội tiết và chuyển hoá
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Nội Tổng hợp.
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Dương Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Thuý Vũ, Võ Hòang Lâm, Nguyễn Thị Thu Thảo

DHH2017-04-63

Đánh giá tính chất lý hóa, kháng khuẩn, nấm mốc và kích ứng da trên thực nghiệm của sản phẩm kem thảo dược MECAMIX

Lĩnh vực: Dược lý học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Lê Chuyển, Trần Văn Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DT08BV/17

Nghiên cứu nồng độ Copeptin huyết thanh – dấu ấn sinh học mới và vai trò trong nhồi máu não cấp

Lĩnh vực: Bệnh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

DHH2017-04-69

Xây dựng và đánh giá hiệu quả các công cụ hỗ trợ tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc.

Lĩnh vực: Dược học lâm sàng và điều trị
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Võ Thị Hà (Chủ nhiệm), Lê Chuyển

CS-DT27BV/16

Đánh giá thực trạng ghi chép hồ sơ bệnh án của điều dưỡng, hộ sinh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và các yếu tố liên quan

Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bệnh viện trường Đại học Y Dược
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

CS-DT1/2015

Nghiên cứu nồng độ HbA1C ở bệnh nhân nhồi máu não cấp

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

DP-DT(Giải Ba-Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công n

Nghiên cứu hiệu quả điều trị chống viêm và tiến triển xơ vữa động mạch cảnh khi phối hợp Atorvastatin với Aspirin so với dùng Aspirin đơn thuần ở bệnh nhân nhồi máu não cấp

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Dược lý
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

CS-DT37DA/2014

Nghiên cứu kháng thể anti-cardiolipin huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não cấp

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)

DHH2013-04-32

Nghiên cứu hiệu quả của men đậu nành Nattoenzyme NSK-SD trên huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp độ 1

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Nội
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Lê Chuyển

DHH2013-04-29

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của nồng độ ferritin, transferrin, sắt huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Thủy, Lê Văn An, Hoàng Khánh, Dương Thị Ngọc Lan

CS-DT3/2013

Nghiên cứu tình hình thể lực sinh viên hệ chính qui Đại học Y Dược Huế khám sức khỏe nhập học năm học 2013-2014

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Duy Bính (Chủ nhiệm), Lê Chuyển, Đoàn Phước Thuộc

CS-DT25/09

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ CRP huyết thanh và bilan lipid ở bệnh nhân nhồi máu não

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm)