Dữ liệu đề tài

ĐHH2015-04-45

Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán nhanh vi khuẩn Streptococus suis serotype 2 gây bệnh viêm màng não mủ ở người bằng kỹ thuật Realtime PCR và xác định các protein kháng nguyên của vi khuẩn bằng phương pháp Immunoproteomics

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG Y HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Bách, Lê Văn An, Lê Phan Minh Triết, Phan Nữ Diệu Hồng

DP-DTTTH.2012-KC.08

Nghiên cứu tình hình bệnh Thalassemia trong cộng đồng người dân hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duy Thăng; Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Phan Thị Thùy Hoa, Lê Phan Minh Triết, Hà Nữ Thùy Dương, Trương Xuân Dũng; Phạm Hữu Trí; Trần Thị Phương Túy; Ngô Tứ Cương; Lê Quang Phú; Hồ Thư

B2004 10-04

Nghiên cứu đặc điểm huyết học máu cuống rốn một số bệnh viện tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Toàn, Lê Phan Minh Triết, Trần Thị Minh Diễm, Trương Quang Vinh, Nguyễn Sanh Tùng

CS-DT21/04

Đánh giá rối loạn tạo máu qua kỹ thuật huyết tủy đồ tại Bệnh viện đại học Y khoa Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phan Minh Triết, Tuệ, Trần Thị Ngọc; Toàn, Nguyễn Hữu, Lê Thị Thu Hà