Dữ liệu đề tài

QT-DA-C-2019-176

CGIAR-RICE CRP: Flagship project 2.4: Novel product and value chain upgrading: Experiment: Testing performance and economic evaluation of GSD 1t

Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Đỗ Minh Cường (Chủ nhiệm), Đinh Vương Hùng, Nguyễn Hữu Quốc Ly, Nguyen Van Hung

DP-DTKC-GL-10 (2012)

Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai

Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Toản (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Lệ Hằng, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thanh Long, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Trần Bảo Khánh, Tống Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diễm Hương

B2008-DHH02-24

Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và đời sống phù hợp nông hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

DP-DT03/KHCN 07-08. Quảng Ngãi

“Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cơ giới hóa quá trình sản xuất và chế biến nông sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi”

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng, Phạm Hữu Sản

B2005-02-24

Thực Trạng Và Các Giải Pháp Phát Triển Cơ Giới Hoá Nông Nghiệp Và Sơ Chế Nông Sản Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

DP-DTDANTMN-TTH-2004

Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng cơ giới hóa trong trồng trọt, chăn nuôi và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Đề Tài Cấp Tỉnh)

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

B2002-2003 ĐHH

“Nghiên cứu tình hình cơ khí hóa nông nghiệp và sơ chế một số nông sản chủ yếu tại nông hộ của tỉnh Quảng bình, thực trạng và một số giải pháp.”

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng

B2000-08-22

Nghiên Cứu Thực Nghiệm Xác Định Một Số Thông Số Tối Ưu Về Cấu Tạo Và Chế Độ Làm Việc Của Máy Cán Ép Cây Bàng Sợi

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Vương Hùng