Dữ liệu đề tài

CS-DTĐHL2015-CB-06

Thực thi quyền tác giả trong các trường Đại học trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm), Trần Văn Hải, Đỗ Thị Diện

CS-DT

Quyền tự do kinh doanh trong thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2005.

Lĩnh vực: Luật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Luật
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

CS-DT01 KDTM

Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng kinh doanh - thương mại qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)

NN-NCCBLV_THS

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tùng (Chủ nhiệm)