Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá tiềm năng và nhu cầu phát triển du lịch giáo dục ở Huế - Từ góc nhìn của Chuyên gia, nhà quản lý

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Hoàng Thị Mộng Liên (Chủ nhiệm)

ĐHH2018-10-13

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mộng Liên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Bùi Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Văn Lợi

CS-DTKDL-11-2010

Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đến tham quan Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Mộng Liên