Dữ liệu đề tài

GDTC/2022-02

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP GIẢM CÂN, GIẢM BÉO CHO SINH VIÊN THỪA CÂN, BÉO PHÌ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng, Phạm Việt Đức, Phạm Văn Hiếu, Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Tuấn

CS-DT2016-04

Nghiên lựa chọn một số bài tập nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục tích cực trong quá trình học tập học phần Điền kinh lý luận cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Phan Tiến Trung (Chủ nhiệm), Lê Anh Dũng, Nguyễn Lê Nghĩa

CS-DT

Nghiên cứu và lựa chọn một số phương pháp dạy học tích cực để áp dụng vào giảng dạy một số môn lý thuyết cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng