Dữ liệu đề tài

DHH 2017-04-72

Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tăng động giảm chú ý và các yếu tố liên quan ở trẻ em 6-15 tuổi tại thành phố Huế năm 2017

Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y tế công cộng
Người tham gia: Lê Đình Dương (Chủ nhiệm), Võ Văn Thắng, Nguyễn Hữu Châu Đức, Võ Thị Hân

DHH 2019 – 04 – 108

Đánh giá tình trạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
Người tham gia: Lương Thanh Bảo Yến, Võ Nữ Hồng Đức, Trần Đại Tri Hãn, Võ Văn Thắng (Chủ nhiệm)

CS-DT

TỶ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ RỐI LOẠN TÌNH DỤC Ở PHỤ NỮ ĐÃ KẾT HÔN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
Người tham gia: Võ Văn Thắng (Chủ nhiệm), Tran Thi Mai Lien, Lương Thanh Bảo Yến, Lê Đình Dương

CS-DT

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI DÂN TẠI PHƯỜNG HƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2016

Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y tế công cộng
Người tham gia: Võ Văn Thắng (Chủ nhiệm), Trần Thị Mai Liên

DP-DTTTH.2014-KC.17

Nghiên cứu thực trạng sức khỏe sinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệu quả của một số mô hình can thiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Ngọc Thành (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Võ Văn Thắng, Đào Nguyễn Diệu Trang, Nguyễn Thị Kim Anh, Đoàn Vương Diễm Khánh, Nguyễn Khoa Nguyên, Hồ Thư, Lê Quang Phú

DP-DT

Nghiên cứu một số bệnh học đường thường gặp ở học sinh cấp Tiểu học tỉnh Quảng Ngãi năm

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Thắng (Chủ nhiệm)

DP-DT

Nghiên cứu dự báo nguy cơ tim mạch toàn dân và triển khai kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tim mạch tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Thắng

B2003.10.05

Thực Trạng Về Công Tác Quản Lý Và Sử Dụng Dịch Vụ Chăm Sóc Thai Sản Và Kế Hoạch Hoá Gia Đình Ở Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Thắng

B2002-10-12

Đánh Giá Công Tác Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu Tại Các Trạm Y Tế Xã Huyện Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Thắng