Dữ liệu đề tài

B

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TRUYỀN THUYẾT VỀ RỪNG THIÊNG VÀ TÍN NGƯỠNG THỜ THẦN RỪNG CỦA CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI KHU VỰC TRƯỜNG SƠN - TÂY NGUYÊN

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thu Hằng, Hoàng Hữu Phước, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Lãm Thắng

CS-DT (T.20 – XH – 07)

Tư tưởng “dĩ Hoa vi trung” (tiếng Anh: Sinocentrism) trong truyền thuyết “Hồng Bàng thị” nhìn từ phương diện nguồn gốc người Việt

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước (Chủ nhiệm)

CS-DT T.18 – XH - 10

CHUYỂN THỂ VĂN HỌC - ĐIỆN ẢNH TỪ GÓC NHÌN LIÊN VĂN BẢN TRONG TÁC PHẨM “TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH” (tác giả văn học: Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn điện ảnh: Victor Vũ)

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước (Chủ nhiệm)

CS-DTXH -16 - 17

Thế giới nghệ thuật trong truyện cổ Grimm và truyện cổ Andersen

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước

CS-DTT16-XH-18

Sự chuyển thể giữa văn học – điện ảnh trong trường hợp “Mật Mã Da Vinci” của Dan Brown

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Phước