Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Đắc Chứng
(400000.0003)

Giáo sư - Tiến sĩ

121

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ngô Đắc Chứng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  280/11A Phan Bội Châu, Phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3823584; 0905.925.925
  Email: ngodacchung1153@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Động vật học, Sinh học đại cương, Sinh học phát triển, Giải phẫu so sánh động vật, Lưỡng thê- Bò sát

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lưỡng cư và Bò sát

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1976 Đến : 01/01/1991 Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh
  Từ : 01/09/1991 Đến : 01/01/1997 Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/06/1997 Đến : 01/04/1999 Trưởng Phòng - Phòng Giáo vụ CTSV Giảng viên, cán bộ quản lý Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2013 Phó Hiệu trưởng - Trường ĐHSP Đại học Huế Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo, Khảo thí và đảm bảo CLGD, công tác sinh viên, trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/02/2013 Đến : 01/02/2013 Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giáo sư, GVC
  Từ : 01/03/2013 Đến : 20/05/2019 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM GS. TS
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1976
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Sinh học 1981
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 1991