Dữ liệu đề tài

NN-DTNAFOSTED106-NN.05-2013.18

Nghiên cứu đa dạng di truyền và đặc điểm sinh thái học của các loài thằn lằn bóng giống Eutropis Fitzinger, 1843 ở Việt Nam

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Hoàng Thị Nghiệp, Bùi Thị Chính, Trương Bá Phong, Dương Đức Lợi

B2010-03-65

Nghiên cứu kiểu nhân (karyotype) của các loài nhông cát ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Bùi Thị Chính, Trần Văn Thiện

NN-NCCB6.152.06

Sử dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu sự khác biệt di truyền giữa hai loài nhông cát ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Ngô Đắc Chứng, Quyền Đình Thi; Trần Văn Thiện

B2001.09.57

Xây Dựng Mạng Lưới Các Trường Thực Hành Sư Phạm Phục Vụ Công Tác Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm (KTSP, TTSP) Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

NN-NCCB6.3.11.98

Nghiên Cứu Và Thu Thập Dữ Liệu Xây Dựng Bản Thảo Tác Phẩm Rùa Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B94.26.18

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Một Số Đặc Điểm Sinh Thái Của Lưỡng Thê Và Bò Sát Ở Vùng Phía Nam Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng