Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-30

Một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm), Phan Thanh Hùng

CS-DT

“Nghiên cứu giải pháp phát triển phong trào bơi lội cho sinh viên Đại học Huế.”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm)

B2017-DHH-30

Một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Thị Tiểu My, Lê Công Hồng (Tổ KTĐBCL), Nguyễn Thị Hà (Ban KHHTQT- ĐHH), Trần Mạnh Hưng (ĐH TDTT Đà Nẵng)

B2017-DHH-30

Một số giải pháp nâng cao thể lực cho sinh viên đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Quang Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT200803

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học môn chạy cự ly ngắn cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Dũng