Dữ liệu đề tài

B2018-DHH-01-MT-TN

Tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển cho sinh viên sư phạm khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Viện nghiên cứu giáo dục
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thám, Phan Đức Duy, Hồ Quang Chính, Nguyễn Việt Dũng, Võ Văn Tân

CS-DTT.NCS-2017-TN-02

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2/CNTs và ứng dụng quang xúc tác phân hủy blue methylene

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân, Cố Vấn

CS-DTT.17-TN-26

Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion La3+ bằng than gỗ điều chế từ cây Xoan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân, Cố Vấn

B2016-DHH-08

Nghiên cứu đánh giá hàm lượng chất độc hại trong thực phẩm truyền thống ở một số tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện (Chủ nhiệm), Phạm Yên Khang, Ngô Văn Tứ, Võ Văn Tân, Nguyễn Hữu Hiền

CS-DTT.16-TN-17

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cr(VI) trong dung dịch nước bằng xơ dừa và than gáo dừa.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân, (Cố vấn khoa học)

CS-DTT.16-TN-16

Nghiên cứu xử lý phèn trong nước bằng chất xúc tác thải FCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân, (Cố Vấn khoa học)

CS-DTT.15-TN-03

Nghiên cứu điều chế và thử hoạt tính quang xúc tác nano TiO2 pha tạp Nd

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

CS-DTT.14.TN-17

Nghiên cứu điều chế vật liệu phát quang pha tạp Cr(III) trên nền aluminat bằng phương pháp nổ.

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

DHH 2013-03-42

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp hỗn hợp các nguyên tố đất hiếm trên nền γAl2O3 bằng phương pháp sol-gel

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm), Trần Dương, Trần Đồng Linh Chi

CS-DTT10-TN-64

Nghiên cứu điều chế phức chất neodym với axit glutamic và ứng dụng glutamatneodym làm chất kích thích cho cây cà phê ở Buôn Ma Thuột

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2006-DHH09-06

Nghiên cứu tổng hợp và khảo nghiệm phân bón vi lượng và đất hiếm làm tăng năng suất, chất lượng một số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

NN-NCCB512706

Nghiên cứu Sắc ký chiết thu nhận các nguyên tố đất hiếm có giá trị kinh tế cao từ Sa khoáng ven biển miền Trung và ứng dụng chế tạo vật liệu phát quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)