Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN: 2354-0753

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN BẢN VĂN HỌC

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Rèn Luyện năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Hình thành năng lực thiết kế và tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Các dạng thức của Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn THPT

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Thiết kế kế hoạch dạy học văn bản nhật dụng với sự hỗ trợ của sơ đồ tư duy

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Sơ đồ tư duy với vấn đề phát triển năng lực tiếp nhận văn học cho học sinh THPT

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Môn Ngữ Văn và vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh ngày nay, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Đọc “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi từ những tri thức của binh pháp

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông việt nam, 2012
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng, Võ Thị Ngọc Thúy (Chính)

Truyện thần thoại và cổ tích Việt Nam từ góc nhìn văn hoá.

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế., 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Phương pháp dạy học và phương pháp dạy học văn – Từ cách nhìn kế thừa và đổi mới

Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên ngữ văn THPT, trường Đại học Sư phạm Huế, 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Khoảnh khắc trong “ Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử

Hội thảo khoa học Văn học Thừa Thiên Huế, 2003
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)

Một vài suy nghĩ về việc dạy và học phân môn Văn học sử ở trường THPT

Thông báo khoa học Đại học Sư phạm Huế, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Khánh Tùng (Chính)