Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu làm giàu quặng apatit Lào Cai loại II bằng axit phosphoric

2015
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Vận, , Vũ Quốc Huy, Trần Thị Hường, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thị Nga, Bùi Hữu Trung, Lê Xuân Thành

Tổng hợp chất màu niken cromit thế sắt theo phương pháp tiền chất muối đi từ muối sắt (II)

Tạp chí Hóa học, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Xuân Thành, Nguyễn Chí Thanh, Tạ Ngọc Dũng,, Trần Dương, Trương Vận

Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh ultramarine từ cao lanh

Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dương, Đinh Quý Hương, Dương Tuấn Quang, Trương Vận

Nghiên cứu tổng hợp chất màu xanh ultramarine từ cao lanh

Hóa học và ứng dụng, 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Quý Hương (Chính), Trần Dương, Dương Tuấn Quang, Trương Vận

Method for determination of atomic terms

Tạp chí hóa học, 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Dương, Dương Tuấn Quang, Trương Vận