Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0027-7622

Assessment of myocardial performance index in late-onset fetal growth restriction

Nagoya Journal of Medical Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Tomomi Kotani, Kenji Imai, Takafumi Ushida, Yoshinori Moriyama, Tomoko Kobayashi, Kaoru Niimi, Seiji Sumigama, Eiko Yamamoto, Võ Văn Đức, Lê Minh Tâm, Lê Lam Hương, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Fumitaka Kikkawa
Liên kết: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/832/05_Nguyen.pdf

0027-7622

Outcome of cesarean scar pregnancy treated with local methotrexate injection

Nagoya Journal of Medical Science, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Tomomi Kotani, Trần Mạnh Linh, Phan Thị Minh Thư, Trần Viết Khánh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Yoshinori Moriyama, Eiko Yamamoto, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Fumitaka Kikkawa
Liên kết: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/821/03_Tam.pdf

1687-8337

GnRH Agonist versus hCG Trigger in Ovulation Induction with Intrauterine Insemination: A Randomized Controlled Trial

International Journal of Endocrinology, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Jessica Zolton, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Alan Decherney, Micah J. Hill
Liên kết: https://doi.org/10.1155/2019/2487067

1879-3479

Maternal serum uric acid concentration and pregnancy outcomes in women with pre-eclampsia/eclampsia

International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Hoàng Long, Phan Lê Nam, Lê Đình Dương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1002/ijgo.12697

1859-3844

Áp lực tâm lý ở cặp vợ chồng vô sinh và mối liên quan với rối loạn tình dục

Tạp chí Phụ sản, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Thanh Tâm (Chính), Lê Minh Tâm, Trương Quang Vinh

Female Sexual Dysfunction In Vietnamese Infertile Couples: Prevalence And Correlation With The Partners

The 8th Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ho Thi Thanh Tam, Lê Minh Tâm, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành, Trương Quang Vinh

1859-3844

Tiếp cận xử trí lộn lòng tử cung sau sinh dựa trên y học bằng chứng

Tạp chí Phụ sản, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Thị Thanh Tâm (Chính), Lê Minh Tâm, Trương Quang Vinh