Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phân tích các hình thế thời tiết gây mưa lũ ở lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học và giáo dục. Trường Đại học Sư phạm Huế, 2007
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Khai thác nguồn tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế trên quan điểm phát triển bền vững

Tạp chí Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Huế, 2007
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Phan Anh Hằng

Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt ở Thừa Thiên Huế và tác hại của chúng đối với sản xuất, đời sống con người

Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị khoa học Địa lí - Địa chính, Đại học Quốc gia Hà Nội - Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam - Hội Địa lí Việt Nam, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn

Một số hiện tượng thời tiết đặc biệt ở Thừa Thiên Huế và tác hại của chúng đối với sản xuất, đời sống con người

Hội nghị Khoa học Địa lý - Địa chính. Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Thành lập bản đồ sinh khí hậu (tỉ lệ 1:150.000) phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy địa lý”, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Tác động của các điểm khai thác tài nguyên Du lịch đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng phụ cận ở huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Tác động của các điểm khai thác tài nguyên Du lịch đến sự phát triển kinh tế-xã hội vùng phụ cận ở huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2006
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đăng Độ

Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Các khoa học về Trái Đất, 2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn

Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 2004
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ đề xuất các loại hình sử dụng đất nông - lâm nghiệp vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Thành lập bản đồ sinh khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế tỉ lệ 1/100.000

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 2003
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Các công trình nhân tạo trên sông Hương và một số tác động của chúng

Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 2001
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn