Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1205

Nhận biết, kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thành phố Huế đối với thực phẩm hữu cơ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính), Nguyễn Văn Phát, Hồ Thị Hương Lan

978-604-337-506-0

Ý định mua sắm trực tiếp của người tiêu dùng tại các hệ thống bán lẻ trong bối cảnh bình thường mới của đại dịch Covid-19: Trường hợp nghiên cứu tại siêu thị Co.opmart Huế

Hội thảo khoa học quốc tế: Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 2022
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt

978-604-343-394-4

Application of Means-end chain theory in exploring consumers' motivation towards organic food

Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh năm 2021, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính), Nguyễn Thị Phương Thảo

1859-2333

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năn di cư việc làm của hộ gia đình tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 2020
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chính), Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Thị Thuý Đạt

978-604-55-2337-7

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm và nông sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

2017
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính)

Các nhân tố ảnh hưởng đến dự định mua vé tàu trực tuyến của hành khách tại thành phố Huế

Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, 2016
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt

Quảng bá du lịch qua phim ảnh trong bối cảnh hội nhập

2016
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính)

Đo lường hình ảnh điểm đến Huế

2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Đạt (Chính)

Giải pháp hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề ở Quảng Bình.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2012
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Thị Thuý Đạt, Nguyễn Văn Lượng (Chính)