Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-1075

Hành vi nghiện điện thoại thông minh: kết quả từ nghiên cứu cắt ngang khảo sát trên học sinh trung học phổ thông tại tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Phượng

2354-0753

Thực trạng năng lực học tập trực tuyến và điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thanh Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Hoàng Phước Lộc, Phan Chí Thành

ISSN (Print) 2588-1213 | ISSN (Online) 2615-9724

Năng lực tính toán của học sinh rối loạn phổ tự kỷ-02 trường hợp nghiên cứu

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chính), Nguyễn Hoài Anh, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Nguyễn Thế Sinh
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6772

1664-1078

Mediation Effects of Post-Series Depression On The Relationship Between Life Satisfaction And Mental Health Of Vietnamese: A Cross-Sectional Study In Covid-19 Pandemic Context

Frontiers in Psychology, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Trọng Nguyên, Nguyễn Dương Bảo Trân, Ngô Thị Thùy Trinh (Chính), Trần Chí Vĩnh Long
Liên kết: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.971711/abstract

1936 - 4733

Academic stress and depression among vietnamese adolescents: a moderated mediation model of life satisfaction and resilience

CURRENT PSYCHOLOGY, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Phương Hồng Ngọc
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-022-03661-3

ISSN (Print) 2588-1213 | ISSN (Online) 2615-9724

Thực trạng chứng sợ thiếu điện thoại di động ở học sinh trung học phổ thông thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Tuấn Vĩnh, Lê Thị Thạnh Uyên
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6428

Mối quan hệ giữa căng thẳng học tập với kết quả học tập ở sinh viên của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tạp chí Tâm lý học, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy

2354-1075

Thực trạng trải nghiệm sang chấn thời thơ ấu của học sinh trung học cơ sở.

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phương Hồng Ngọc (Chính), Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Tạ Thu Hà (Chính), Bùi Thị Phương Thảo (Chính)
Liên kết: http://stdb.hnue.edu.vn/portal/journals.php?articleid=7325

0868-3719

ĐỘ TIN CẬY VÀ HIỆU LỰC CỦA THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG TRONG HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN

Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, 2022
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hà (Chính), Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Mai Thị Thanh Thủy

thực trạng hoạt động giáo dục phòng, chống bạo lưc học đường cho học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tạp chí Giáo dục, 2022
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Đỗ Đình Thiên
Liên kết: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/