Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Giảm thiểu DDoS: tiếp cận từ kiến trúc mạng hướng nội dung và trung tâm làm sạch

Tạp chí khoa học & Giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Trọng An (Chính), Nguyễn Tương Tri, Châu Thị Dung

Một số kết quả của Trường ĐHSP Huế về công tác bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học

Kỉ yếu hội thảo "Các trường đại học trong công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên đổi mới phương pháp dạy học", Cục NG&CBQLCSGD - Dựa án PTGV THPT&TCCN, tháng 4/2009, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thám, Võ Trọng An

Kết quả điều tra, đánh giá về phương pháp học tập và điều kiện hỗ trợ học tập của sinh viên, quan hệ của giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy học ở một số trường đại học

Kỉ yếu hội thảo khoa học "Phương pháp đào tạo giáo viên THPT - thực trạng và̀ giải pháp đổi mới". Trường ĐHSP Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Vĩnh Trung, Nguyễn Trà My