Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Suy ngẫm về "Một bậc minh triết thì vô ý" của Francois Jullien

Hội thảo Quan hệ Việt - Pháp quá khứ và hiện tại, 2013
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Chí Ngàn

Ẩm thực Phạt giáo Huế trong giai đoạn hiện nay

Hội thảo KH "Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực bắc miền Trung: bảo tồn và phát huy giá trị", Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam & UBND Tỉnh Nghệ An, 2013
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn

Dấu ấn văn hóa truyền thống của người Chứt ở Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Thông báo Dân tộc học, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn

"Con đường gốm" khu vực miền Trung Việt Nam

Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Thừa Thiên Huế, 2012
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Lê Thọ Quốc

Human Resources Development for the sake of Tourism in Laos in the context of Intergration nowadays

Hội thảo QT: Research In Human Resources Development,Savannakhet University, Savannakhet – Laos PDR., 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn

Triết lý trong ẩm thực Phật giáo

Hội thảo:Hội nghị khoa học trường ĐHKH Huế lần thứ XVI, ĐH Khoa học Huế, 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch: “Con đường gốm” ở khu vực miền Trung Việt Nam

Hội thảo QT: Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên., 2011
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn, Lê Thọ Quốc, Nguyễn Phước Bảo Đàn

Cốt Chăm – bì Việt của một số tượng thờ trong ngôi chùa làng xứ Thuận Hóa

T/c Văn hóa Phật giáo, 2010
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Phước Bảo Đàn, Nguyễn Chí Ngàn

Hoạt động du lịch và giải pháp tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở Quảng Nam

Hội thảo KH: Nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch, ĐH Quảng Nam và UBND Tỉnh Quảng Nam., 2010
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Chí Ngàn

Vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tinh thần trong các cộng đồng tái định cư ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ hiện nay

T/c Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, 2010
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn