Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Chí Ngàn
(300000.0462)

Thạc sĩ

23

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Chí Ngàn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  112 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905775007
  Email: nguyenchi1708@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  - Các dân tộc Việt Nam - Văn hóa ẩm thực và văn hóa giao tiếp - Cơ sở văn hóa Việt Nam - Kỹ năng mềm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Dân tộc học - Nhân học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : Bộ môn Nhân học - Khảo cổ học - Văn hóa du lịch - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2007
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Dân tộc học 2011