Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Mạnh
(300000.0041)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

102

Bài báo

20

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Mạnh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenvanmanhkls@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2003

  Ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dân tộc học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dân tộc học, Văn hóa học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1979 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Khoa lịch sử Bộ môn Nhân học - Khảo cổ học - Văn hóa du lịch - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng hợp Hà Nội Dân tộc học 1978
  Tiến sĩ Đại học Tổng hợp TP Cazan (Liên Xô củ) Dân tộc học 1992