Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1972-2680

Biliary fascioliasis – A rare differential diagnosis of biliary obstruction

Journal of Infection in Developing Countries, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Nguyễn Phước Vinh, Đặng Như Thành, Lê Chí Cao (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3855/jidc.16037

Định danh loài Fasciola ở miền trung Việt nam và khảo sát giá trị chẩn đoán của bộ sinh phẩm ELISA thương maị

Tạp chí Phòng chống Sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, 2020
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh, Đỗ Thị Bích Thảo, Nguyễn Phước Vinh, Trần Thị Diểm Na (Chính)
Liên kết: http://nimpe.vn/TinChiTiet.aspx?id=693&cat=94

Báo cáo một trường hợp nhiễm Lophomonas ở phổi

Tạp chí Y Dược học, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Chí Cao (Chính), Nguyễn Phước Vinh, Ngô Thị Minh Châu, Tôn Nữ Phương Anh

Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán nhiễm nấm, Trichomonas vaginalis ở bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Báo cáo khoa học toàn văn Hội nghị Ký sinh trùng học toàn quốc lần thứ 43, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Nguyễn Phước Vinh

1859-3836

Khảo sát giá trị của kỹ thuật ELISA tìm kháng thể kháng T.vaginalis và tỷ lệ nhiếm T.vaginalis ở thành phố Huế

Tạp chí Y Dược học, 2013
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Nguyễn Phước Vinh, Pier Luigi Fiori, Lê Minh Tâm, Nguyễn Thị Túy Hà, Nguyễn Vũ Quốc Huy

1859-3836

Evaluation of the antibody response against T. vaginalis during follow-up visits of pharmacologically treated patients

Journal of Medicine and Pharmacy, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Ngô Thị Minh Châu, Nguyễn Phước Vinh, Lê Minh Tâm, Pier Luigi Fiori, Nguyễn Vũ Quốc Huy