Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2377-1038 (Print), ISSN 2377-1046 (Online)

Factors Affecting on the Capital Structure of Real Estate Joint-Stock Companies Listed on Vietnam’s Stock Exchange

Journal of Economics and Public Finance, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Thị Hải Hà

ISSN 2377-1046

The Factors Affecting the Level of Information Disclosure on Financial Statements in the Industrial Enterprises Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange

Journal of Economics and Public Finance, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Hải Hà (Chính), Nguyễn Quang Huy (Chính), Hoàng Thị Kim Thoa (Chính)

0866-7675

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, 2017
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Hải Hà (Chính), Nguyễn Quang Huy (Chính)

issn 0866-7675

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng (balanced scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Thị Hải Hà (Chính)

issn 1859-1388

mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) và đề xuất vận dụng vào đo lường thành quả hoạt động trong các trường đại học

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ACI
Tác giả: Phan Thị Hải Hà (Chính)

issn 1859-1388

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2010
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ACI
Tác giả: Phan Thị Hải Hà