Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Hải Hà
(800000.0162)

Thạc sĩ

6

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Hải Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  48A3 - Triệu Quang Phục, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985394939
  Email: phanhaihakt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  kế toán

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  kế toán

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2010)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2007 Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán 2005
  Thạc sĩ Học viện Tài chính Hà Nội Kế toán 2009
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague, Hà Lan Kế toán 2012