Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859-4417

Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn Bơi mang bao gói trang bị của học viên năm thứ nhất, Trường Đại học Chính Trị

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Đức, Ngô Duy Toàn (Đại học Chính Trị)

ISSN 2394 - 1693

Choosing solutions to improve the performance of chess club of member University, School under Hue University

Tạp chí Khoa học Thể thao, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Việt Đức

ISBN

Lựa chọn bài tập nâng cao kỹ năng thực hành môn Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Việt Đức, Trần Hữu Nam

ISBN 978-604-80-5010-8

Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2020
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Việt Đức (Chính), Phạm Đức Thạnh, Phạm Việt Hùng (ĐHTDTT Bắc Ninh)

ISBN

Thực trạng kỹ năng thực hành môn Cờ Vua của sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Việt Đức, Hoàng Hải, Lê Trần Quang

ISBN

Assess the actual situation of a number of factors affecting the mass sports movement of Le Thuy district - Quang Binh Province

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Việt Đức, Phạm Hùng Việt (ĐHTDTT TPHCM) (Chính), Nguyễn Thanh Tùng (ĐHTDTTBN), Nguyễn Xuân Hải (ĐH Quảng Bình)

ISBN

Thực trạng mạng lưới CLB, Chiêu sinh và nhu cầu tập luyện Vovinam của học sinh các trường THCS Thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Tài chính - Marketting TP HCM, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hải, Phạm Việt Đức, Phạm Hữu Thật (Đại học Duy Tân Đà Nẵng) (Chính)

ISBN

Thực trạng công tác giảng dạy học phần Thể dục tay không cho sinh viên Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình giáo dục thể chất theo hình thức Câu lạc bộ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Việt Đức (Chính), Lê Uyên Phương, Phạm Đức Thạnh

ISBN

Lựa chọn biện pháp hoạt động TDTT ngoại khóa nâng cao thể lực chung cho sinh viên Đại học Luật, Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình giáo dục thể chất theo hình thức Câu lạc bộ, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Việt Đức, Hoàng Hải (Chính), Nguyễn Quang Tùng

ISBN

Thực trạng giảng dạy môn học Cờ Vua tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế thể dục thể thao trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hải (Chính), Phạm Việt Đức