Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1213

PHÁT TRIỂN DU LỊCH GIÁO DỤC Ở THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Hữu Tuấn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Mộng Liên, Nguyễn Bùi Anh Thư, Trần Thị Nhung
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/5463/755

2588–1213

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI RỪNG DỪA BẢY MẪU CẨM THANH – HỘI AN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Bùi Anh Thư (Chính), Trương Thị Thu Hà, Lê Minh Tuấn