Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0842

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT LOÀI LÁT HOA (Chukrasia tabularis A.Juss) TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đăng Trường (Chính), Đặng Thái Hoàng

1314-7668

Chloroplast analysis of genetic diversity of Dolichandrone spathacea collected in the central coastal regions

Advanced Studies in Biology, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: K.H. Trung, 2 , 1 , K.T. Dung 1 , N.T. Quan 1 , N.T. Nhung 1 , L.H.N. Minh 3 , T.D. Khanh 1 and , D.T.T. Ha, N.D.H. My, Đặng Thái Hoàng, D.H. Hanh , N.T. Diep, T.T.T. Ha
Liên kết: https://doi.org/10.12988/asb.2023.91607

1859-1248

ĐẶC ĐIỂM VẬT HẬU VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LOÀI QUAO (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) TẠI VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thái Hoàng (Chính), Nguyễn Văn Minh, Phan Tiến Dủng

1859-1248

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN BỐ, SINH THÁI LOÀI QUAO (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) TẠI VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chính), Đặng Thái Hoàng, Phan Tiến Dủng, Đặng Hồng Hạnh

1859-4581

Đánh giá khả năng thích ứng và của các dòng vô tính loài Quao (Dolichandrone spathacea [L. f.] K. Schum) 9 tháng tuổi ở sưu tập nguồn gen kết hợp khảo nghiệm dòng vô tính tại Quảng Trị

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phan Tiến Dủng (Chính), Nguyễn Văn Minh, Hoàng Huy Tuấn, Đặng Thái Dương, Phạm Cường, Đặng Thái Hoàng dangthaihoang

1999-4907 (SCIE, IF (2020) = 2.633, Q1)

Changes in the Vietnamese Timber Processing Industry: A Case of Quang Tri Province, North Central Region

Forests, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Seiji Iwanaga (Chính), Đặng Thái Hoàng dangthaihoang, Hirofumi Kuboyama, Đặng Thái Dương, Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Văn Minh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f12080984