Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG TÍCH HỢP DỮ LIỆU CỦA CÁC CẢM BIẾN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH CHO ỨNG DỤNG ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Thuận (Chính), Trương Đình Trọng
Liên kết: https://jos.husc.edu.vn/

9786043571134

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VÙNG ĐẢO VEN BỜ TỈNH PHÚ YÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG

2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hải Phong (Chính), Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Lê Đình Thuận, Trần Trung Trực, Nguyễn Hoàng Tuân
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

1566-2535

Multifusion schemes of INS/GNSS/GCPs/V-SLAM applied using data from smartphone sensors for land vehicular navigation applications

Information Fusion, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Kai-Wei Chiang (Chính), Lê Đình Thuận, Kuan-YingLin (Chính), Meng-LunTsai
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.inffus.2022.08.012

Smartphones Navigate from Street to Indoors with Multi-Sensor Integration

Inside GNSS, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Kai-Wei Chiang (Chính), Lê Đình Thuận (Chính), Kuan-Ying Lin, Syun Tsai
Liên kết: https://insidegnss.com/smartphones-navigate-from-street-to-indoors-with-multi-sensor-integration/

2072-4292

The Performance Analysis of INS/GNSS/V-SLAM Integration Scheme Using Smartphone Sensors for Land Vehicle Navigation Applications in GNSS-Challenging Environments

Remote Sensing, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Kai-Wei Chiang (Chính), Lê Đình Thuận (Chính), Thanh Trung Duong, Rui Sun
Liên kết: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/11/1732

1424-8220

On-line Smoothing and Error Modelling for Integration of GNSS and Visual Odometry

Sensors, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thanh Trung Duong (Chính), Kai-Wei Chiang, Lê Đình Thuận (Chính)
Liên kết: https://www.mdpi.com/1424-8220/19/23/5259

A report on the Activities and significance on "Overseas Fieldword in Vietnam" in 2014 and 2015

Tottori University Journal of the Faculty of Regional Sciences, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: TSUTSUI Kazunobu, KODAMA Yoshinori, NAKANO Makoto, SUGAMORI Yoshiaki,, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận, Trương Đình Trọng

Ứng dụng viễn thám xây dựng bản đồ hiện trạng lũ quét tỉnh Bình Định

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Thuận (Chính), Trần Hữu Tuyên

Kinh nghiệm về hợp tác phát triển cộng đồng với sinh viên ở nông thôn Nhật Bản: Khả năng áp dụng cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học Giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tsutsui Kazunobu , Trần Thị Hồng Ân, Seki Koji, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận, Nguyễn Quang Tuấn

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở sườn dốc tỉnh Gia Lai

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Thuận, Trần Hữu Tuyên

Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong cảnh báo ngập lũ do mưa ở thành phố Huế

Trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Xuân Ngọc, Trần Hữu Tuyên, Hoàng Ngô Tự Do, Lê Đình Thuận