Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

A report on the Activities and significance on "Overseas Fieldword in Vietnam" in 2014 and 2015

Tottori University Journal of the Faculty of Regional Sciences, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: TSUTSUI Kazunobu, KODAMA Yoshinori, NAKANO Makoto, SUGAMORI Yoshiaki,, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận, Trương Đình Trọng

Ứng dụng viễn thám xây dựng bản đồ hiện trạng lũ quét tỉnh Bình Định

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Thuận (Chính), Trần Hữu Tuyên

Kinh nghiệm về hợp tác phát triển cộng đồng với sinh viên ở nông thôn Nhật Bản: Khả năng áp dụng cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học Giáo dục - Trường Đại học Sư Phạm Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tsutsui Kazunobu , Trần Thị Hồng Ân, Seki Koji, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận, Nguyễn Quang Tuấn

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở sườn dốc tỉnh Gia Lai

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, 2014
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Thuận, Trần Hữu Tuyên

Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong cảnh báo ngập lũ do mưa ở thành phố Huế

Trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Xuân Ngọc, Trần Hữu Tuyên, Hoàng Ngô Tự Do, Lê Đình Thuận

Bước đầu thành lập bản đồ thoái hóa đất theo WOCAT ở một số xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Việt, Lê Đình Thuận, Nguyễn Nhật Nam

A report on the solutions for technical problems of an "Overseas Fieldwork" Pilot Program in Vietnam

Tottori University Journal of the Faculty of Regional Sciences, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: TSUTSUI Kazunobu, KATAGAKI Ayako, NAKANO Makoto, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận, Trương Đình Trọng

A report on the Outcomes of an “Overseas Fieldwork” Pilot Program in Hue City, Vietnam

Journal of the Faculty of Regional Sciences, Tottori University, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tsutsui Kazunobu, Nakano Makoto, Nagamatsu Dai, Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận

Hoạt động hợp tác giữa trường Đại học Khoa học Huế, Việt Nam và Đại học Tottori, Nhật Bản

Tập san Kỷ niệm 55 năm Xây dựng và Phát triển Trường ĐHKH Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thị Thu, Lê Đình Thuận, Tsutsui Kazunobu

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý (Geo-database) phục vụ quản lý và bảo tồn khu di tích Văn Thánh - Võ Thánh ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo Khoa học Kỹ niệm 55 năm thành lập trường Đại học Khoa học, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Lê Đình Thuận

Cơ sở dữ liệu bản đồ ảnh vệ tinh khu vực miền trung và tây nguyên dựa trên nguồn tư liệu miễn phí

Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc, 2011
Lĩnh vực: KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Thuận, Nguyễn Quang Tuấn, Trương Đình Trọng