Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc điểm sinh học và hiện trạng phân bố cây Thiên môn đông (Asparagus sp) tại xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP, 2017
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương (Chính)

Đa dạng loài cây bán ngập nước ngọt tại hồ Truồi tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tạp chí Rừng & Môi trường, 2014
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương (Chính), Trần Minh Đức

Thực trạng khoán rừng và đất lâm nghiệp tại công ty TNHH nhà nước một thành viên lâm nghiệp Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Rừng và Môi trường, 2013
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương, Vũ Thị Thống, Nguyễn Thị Hải Hòa

Nghiên cứu đa dạng và hiện trạng phân bố cây ngập mặn tại tỉnh Quảng Trị

2012
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương, Hoàng Trọng Vinh

Nghiên cứu sự đa dạng và phân bố của thực vật hạt trần và thực vật thân gỗ một lá mầm tại vườn quốc gia Bạch Mã

Tạp chí NN&PTNT; 7/2010, 2010
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương, Tống Hữu Sơn; Lê Công Vẽ

Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng và bảo tồn rú cát nội đồng của các tỉnh duyên hải Bắc miền Trung

Kỹ yếu hội thảo “Môi trường nông nghiệp nông thônvà đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam” NXB Đại Học Huế, 2009
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương, Lê Thái Hùng, Trần Minh Đức

Hiện trạng và giải pháp bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm theo cộng đồng tại xã Phong Mỹ huyện Phong Điền Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế 12/2008, 2008
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hoài Thương