Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thị Minh Phương
(600000.0153)

Thạc sĩ

13

Bài báo

15

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thị Minh Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  217 Bùi Thị Xuân - Phường Đúc - TP Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: chungphuong217@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hình thái phân loại thực vật: Thực vật rừng, Địa lý thực vật;

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bảo tồn đa dạng sinh học; Thực vật học; Phát triển nông thôn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/1989 Đến : 01/08/1999 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Được tiếp nhận vào làm tại Ban khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Trị Thiên
  Từ : 01/08/1989 Đến : 01/03/1990 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tách tỉnh ra ban khoa họ kỹ thuật tỉnh Quảng Binhg chuyển vào trường ĐHNL -Huế
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/2012 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính khoa lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học kinh tế - Huế Tài chính – Ngân hàng 1997
  Thạc sĩ Đại học khoa học Huế Sinh học 1998