Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô lần thứ VI

2019
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính)

Giải thưởng Khoa học Công Nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chính), Lê Thị Diễm Hằng, Thái Phan Vàng Anh, Trần Đình Nhân