Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Diễm Hằng
(400000.0090)

Tiến sĩ

21

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Diễm Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  10 Duy Tân .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0906455790
  Email: ltdhang@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2008 Tổ Lý luận & PPGD Trường ĐHSP Huế Hợp đồng giảng dạy tại Khoa văn DDHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Lý luận & PPGD Trường ĐHSP Huế Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Văn Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/08/2011 Tổ Lý luận & PPGD Trường ĐHSP Huế Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/09/2011 Đến : Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2008
  Tiến sĩ Viện Văn học Văn học 2014