Dữ liệu Nhà khoa học

Thái Phan Vàng Anh
(400000.0088)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

61

Bài báo

16

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Thái Phan Vàng Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  nhà 36 kiệt 69 đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân , THÀNH PHỐ HUẾ , Thừa Thiên - Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 905348181
  Email: thaiphanvanganh@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/07/2003 Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa văn Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/07/2004 Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/05/2011 Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa ngữ văn Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- ĐHH Sư phạm Ngữ văn 2005
  Tiến sĩ Viện Văn học Văn học 2010