Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X - 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Phạm Quang Trung, Hoàng Phi Hải

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2016

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Thị Thảo, Bùi Thị Phương Thư

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2017

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Phi Hải, Lê Thị Thu Hương

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2018

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Phi Hải

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII

2015
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy (Chính), Nguyễn Văn Quang