Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2020
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Điều tra thành phần loài và đề xuất mô hình phát triển cây sa nhân (Amomum xanthioides Wall.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu
Tác giả: Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Thị Thu Liên, Trương Thị Bích Phượng, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Hoài, Trần Nhật Minh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Lê, Trần Phương Đông, Lê Thị Tuyết Nhân, Đoàn Văn Minh

Giải Nhì Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các Trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XIX, năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Đánh giá hiệu quả của phương pháp cai nghiện thuốc lá bằng nhĩ châm kết hợp với giáo dục sức khỏe liên quan đến thuốc lá tại tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Trần Nhật Minh, Nguyễn Thị Hòa, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Thị Tân, Nguyễn Minh Tâm

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thủ tướng chính phủ nước Cọng hòa xã hội chủ nghiã Việt nam
Nội dung giải thưởng: Thành tích trong công tác năm học từ 2011-2016
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Thầy thuốc ưu tú

2017
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch nước Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Quyết định số 367QĐ-CTN ngày 24 tháng 2 năm 2017. Vào sổ vàng số: 518 Của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Giải nhì Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc tiền liệt thanh giải trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt
Tác giả: Hoàng Văn Tùng (Chính), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh