Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Tỉnh TTH lần thứ X - Giải Ba

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ bậc đại học và sau đại học
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Dung (Chính), Trương Thanh Bảo Trân, Trương Thái Chân