Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng sáng khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải Nhất
Tác giả: Đỗ Bang (Chính), Nguyễn Văn Đăng, Lê Thị Kim Lan, Trần Đại Vinh, Đoàn Anh Thái, Trần Nguyễn Khánh Phong, Mai Văn Được