Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
Tác giả: Nguyễn Văn Đức (Chính), Dương Văn Hậu, Trần Thị Phương Nhung, Phan Thị Bé, Châu Võ Trung Thông