Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII-năm 2015, Đạt Giải Nhất

2015
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học phòng trị bệnh do Cryptosporidum Parvum gây ra ở Bò nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân (Chính), Phùng Thăng Long, Lê Đức Thạo, Huỳnh Văn Chương, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh