Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Công Thịnh
(140000.0044)

Đại học

12

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Công Thịnh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  P. Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thinhlecong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thú Y

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thú Y

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Miễn dịch học và Vắc - xin @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/2010 Đến : 01/03/2013 VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HĐ Nghiên cứu
  Từ : 01/04/2013 Đến : 01/04/2014 230000 cán bộ nghiên cứu
  Từ : 01/05/2014 Đến : Bộ môn Miễn dịch học và Vắc xin - VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 0000
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Thú y 2007