Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Hồ Lê Quỳnh Châu (Chính), Thân Thị Thanh Trà, Dương Thị Hương, Lê Thị Thu Hằng, Võ Thị Minh Tâm