Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Thị Hương

Thạc sĩ

25

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Thị Hương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: duongthihuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  CNTY

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2008