Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015.
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh

Giải thưởng sáng tạo khoa học Việt Nam

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Khuyến khích
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Lê Ngọc Phương Quý, Dương Quốc Nõn

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Bích Ngọc, Lê Ngọc Phương Quý, Dương Quốc Nõn

Giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn